ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
2006 yılına ilişkin “Yeni bir bakış zamanı” teması ile hazırladığımız iki önemli programımızdan ilkini değerlendirmenize sunmaktan gurur duyuyoruz.

Dünyanın en önemli  şirketlerini, fikir liderini, bilim adamlarını ve finansman olanaklarını biraraya getirecek “Büyük Buluş.ma: Yeni bir Türkiye İçin 100 proje” programı ile kamuoyunun önüne çıkmaya hazırız. Ülkemizin ve iş dünyamızın uluslararası rekabet gücü kazanabilmesi için ciddi bir yenilenme ihtiyacının bulunduğunu, “inovasyon” ve “verimlilik” temelli gerçek uygulanabilir çözümler arayışı içinde olduğunun farkındayız. Temel amacımız bu gereksinimi başından sonuna kadar küresel standartlarda karşılayacak etkili bir model geliştirmektir. “Büyük Buluş.ma” ile  bu gereksinimi dünya liderleri ile el ele yapılandırmaya çalıştık.

Kendisine ismini veren “buluş.ma” kavramı: hem işbirliği içinde olduğumuz çok geniş bir ağın Türk iş dünyasi ile tanışmasını, hem de orjinal ifadeleri ile “innovation” ve “colloboration” kavramlarını gerçek uygulamalar olarak bir araya getirme çabasını vurguluyor, küresel işbirlikleri çerçevesinde Türk iş dünyasına özel yaratıcı çözümlerin iddiasını taşıyor.

Hep birlikte yaşayacağımız bu tecrübenin ana başlıklarının altını çizmemiz gerekirse:

  • Programın ana hedefi 2023 Türkiye'sinin vizyonuna kurumsal düzeyde katkı sağlamak, iş dünyasının yol haritasına destek vermektir. Program, ülkemizin 2023 vizyonuna uygun 100 konunun projelendirileceği 15 yıllık bir planlama içermektedir.
  • Çalışmalar kamusal, kurumsal, sektörel ve kentsel olarak iş modellerinde, süreçlerinde ve ürünlerinde yenilik ve yaratıcılık iddiası olan bütün katılımcılar için tasarlanmıştır.
  • Bu dönem boyunca devlet yönetiminde, küresel rekabetçi sektör geliştirilmesinde, tarımsal üretimde ve şirket yönetiminde ülkeye örnek olacak modeller geliştirilmeye çalışılacaktır.
  • Belirlenen her bir tema için dünyadaki en iyi uygulamalara sahip kişi ve kurumlarla işbirliği altyapıları kurulacak ortak çalışma modelleri geliştirilecektir.
  • İşbirliği çalışmaları yıllardır uygulama alanı bulan küresel standartlarda metodolojiler ile gerçekleştirilecektir. Uygulanacak methodolojinin kaynağı, 30 yıllık birikimi ile Malcolm Baldrige National Quality Award’ın yaratıcısı APQC’dir.
  • Konunun uluslararası uzmanları projeler boyunca değerlendirme ve yönlendirmeler ile katkılarını sağlayacaklardır. Akademik dünyamıza çalışmalarda roller verilecektir.
  • İleri dönem projeleri katılımcılar temelinde gerçek çözüm üretecek şekilde tasarlanmıştır. Her bir çalışma şirket, kent ve sektörler bazında tespit edilen ve kavramsal olarak geliştirilen uygun projelere finansman olanakları sağlanması ile sonlandırılmaya çalışılacaktır.

Bu programla ulusal karnemizin hala çok zayıf olduğu, uzun yıllardır yol almakta güçlük çektiğimiz yenilenme girişimimize katkıda bulunacağımız umudunu taşıyoruz.

Saygılarımızla,

R.Fatih Özçelik

Kurucu Ortak

Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.