ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
kentler ve değişim
küresel rekabet merkezleri


Dikkatli bir analiz fark edecektir ki dünya sahnelerinde ülkeler arasındaymış gibi görünen rekabet oyunu gerçekte o ülkelerin kentleri arasında gerçekleşmektedir. Genellikle algılandığının aksine rekabet makro ve ulusal olmaktan çok, yerel ve sektörel bir nitelik gösterir. Yani dünya pazarlarındaki durumuzu anlayabilmek için Türkiye ile İspanya, İtalya yı değil örneğin İstanbul ile Madrid ve Milan ı analiz etmemiz gerekmektedir.
Gerçek değer yerel düzeyde yaratılır. Kentler ancak sundukları yaşam kalitesi ile stratejik olarak belirledikleri az sayıda sektörde, belli bir sermaye, girişimci, araştırma kapasitesi ve yetenek kümelenmesini sağlayabildikleri oranda başarılı olabilmektedirler.

Ne yazık ki ülkemizin kent ve kent yönetimi anlayışı, temelindeki politika hataları yüzünden, bu dinamizmin önemli ölçüde dışında kalmaktadır. Bu nedenle çok sevdiğimiz İstanbul dünyanın önemli 100 kenti içine girememekte, üstelik zamanla sıralamalarda irtifa kaybetmektedir. Bu nedenle İstanbul adam başına gelir artışı istatistiklerinde ülke içinde negatif büyüme sağlayan, insanı fakirleşen, az sayıda kentten birisidir.

Bu nedenle çok adı geçmese de Niğde gibi insanına yatırım yapıp aynı dönemde halkının gelir düzeyini iki misline çıkaran kent yönetimlerini daha iyi incelememiz gerekmektedir.

Türkiye kent yönetimi konusunda oyunu yeniden tanımlamak durumundadır. Gelir modellerinden, endüstriyel ve tarımsal küme stratejilerine, yaşam kalitesi yönetiminden, organizasyon modellerine yerel yönetimler konusu programımızın ana temalarından birisini oluşturacaktır.Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.