ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
devlet ve değişim
güçlü kurumlar


Ülke yönetimi sorununa kurumsal düzeyde bakıyoruz. Daron Acemoğlu ve James Robinson'un "Why Nations Fail" isimli son çalışması ile de desteklendiğini düşündüğümüz bu yaklaşımımız, pek çok uluslarası benchmark açısından ülkemize yakıştıramadığımız performansımızın, siyasi yapımızın saç ayakları olan hizmetleri tam ve doğru olarak yapılandıramamasından kaynaklandığı fikri üzerine kuruldu. Bu çerçevede Türkiye sorununun program boyunca sadece kurumsal bir yaklaşımla ele alarak ilerleyeceğiz.
Kendilerine yeni bir Türkiye ufku tanımlayamadığımız, insanını anlama ve ona güvenme yakınlığı sağlayamadığımız, ikisi arasında kurum olarak üstleneceği sorumlulukları belirleyemediğimiz, bunu layıkıyla yapacak kurumsal kapasiteyi yaratamadığımız, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanacak organizasyon modelini geliştiremediğimiz, bu modele hayat verecek yetenekleri bünyesine çekmesini sağlayamadığımız, hesap verme öz güvenini geliştiremediğimiz ve devletin varlığını ve gücünü gösterme şansı tanıyamadığımız temel kamu kurumlarımızı bu çerçeve içinde değerlendireceğiz.

Program boyunca esasen üç kamu hizmetini dünya standartlarına yaklaştıracak modeller üzerine çalışmayı planlıyoruz; vergi, eğitim ve adalet. Herbiri ayrı önemli bu üç kamusal hizmetin yeniden tasarlanması heyacanla üzerine çalışacağımız konulardan olacaktır.Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.