ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
şirketler ve değişim
dünya standartlarında verimlilik

Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık olarak hazırladığı Rekabet Endeksi’nin ülke olarak gelişmişlik düzeyimizi çok iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Endeks Türkiye’yi henüz verimlilik sorunlarını tam olarak çözememiş geçiş aşamasında bir ülke olarak görüyor. Ortalamanın üzerinde bir pazar büyüklüğüne sahip olmamıza rağmen, geçiş sürecindeki ülkelerin en düşük performanslı olanlarındanız. ( Yan grafikte mavi ile izliyoruz.)
Bu verimsizlik sorunun kaynağını görebilmek için, tek tek işletmelerden daha çok, bir bütün olarak ilgili sektörün yapısı ve işleyişine bakmak gerekir. Bu çaba bizi ciddi şekilde parçalanmış (fragmanted) piyasa yapıları, yapısal eksiklikler, rekabet hataları, standart eksiklikleri, regulasyon zaafiyetleri ve kayıtdışılık özellikleri ile geleneksel bazı sektörlere taşıyacaktır.

Program bu geleneksel sektörlerden birisinde oyunun modern anlamda yeniden kurulması için bir proje kümesi geliştirmeyi planlamaktadır. Çalışmaların hedefi, modern anlamda rekabetçi bir iş alanı kimliği kazanmış, kendi sektörü ve yan endüstrileri ile entegre olmuş, rekabetci, yenilikci, teknolojik altyapısı güçlü, kaynaklarının verimsiz süreçlerde kaybolmasını engellemiş, temel kurumsal altyapısını tamamlamış, iyi regüle edilen, dünya piyasalarından kaynak çekebilecek verimlilik, şeffaflık ve standardizasyon düzeyleri tutturmuş bir sektör projesi geliştirmek olacaktır.

Mevcut analizlerimize göre bu çalışma muhtemelen inşaat sektöründe gerçekleştirilecektir. Hem verimsizlik hem de kayıtdışılık oranı çok yüksek olan bu sektör, bizim için ciddi bir test olduğu kadar, bu program teması için de ideal bir görüntü vermektedir.

Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.