ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
tarım ve değişim
havza yönetimi

Türkiye muhtemelen köy, köylülük ve tarımsal üretim sorunu çözmeden gerçek anlamda sağlıklı sosyal bir dönüşüm yaşayamayacaktır. Zira köyde çözemediği sorunları, kentlere taşımakta ve yönetilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu yorumun küresel kentleşme trendleri ile uyumlu olmadığının farkındayız. Ama sorunu kaynağında çözmeyi denemeden yapamıyor; kırsal alanda değer yaratan projeler geliştirip bunun yaratacağı zenginleşme ile yörenin sosyal yaşantısına katkı sağlanıp sağlanamayacağını merak ediyoruz.
Bunun için önce tarımsal üretimin organizasyonuna yeni bir çerçeve geliştirmemiz, oyunu değiştirmeyi denememiz gerekiyor. Mevcut işleyişin pek çok açıdan ülkenin potansiyelini temsil etmeyen sonuçlar ürettiğini düşünüyoruz.

İlk bakışta dağınık mülkiyet ve ölçek sorunları, etkisiz üretim örgütlenmesi, zayıf altyapı, süreç ve iş yapma biçimlerindeki zaafiyetler, girdi problemleri, teknolojik eksiklikler, dağıtım ve saklama altyapısındaki sorunlar, standardizasyon eksiklikleri, verimsiz aracı düzeni, finansal ve küresel pazarlarla entegrasyon sorunları olarak görünen ama temelde daha çok çeşitlilik gösteren problemlerin çoğunu adreslemeyi planlıyor, bütüncül olmayan bir yaklaşımın sonuç alma şansı düşük görüyoruz.

Tarım sorununa yaklaşımımız ortak iklim, topografya ve toprak özellikleri olan coğrafi bölgeler (havzalar) temelinde olacaktır. Her havza özelinde geliştirileceğimiz üretim modelleri ile hem bölgenin yapısal sorunlarını çözmeyi, hem de dünyanın önemli tarımsal merkezlerinin üretim teknolojilerini bu bölgelere taşımayı planlıyoruz.
Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.