ana sayfa - açılış sayfası yap 
 
2023 Türkiye'sine katkı sağlamak vizyonu ile yola çıkan bir programın devlette, kent yönetimlerinde, tarımsal ve kırsal kalkınmada, endüstriyel sektörlerde ve şirketler dünyasında örnek modeller üretmeden başarılı olacağını düşünmek kolaycılık olurdu. Bu nedenle kapsamın yaratacağı bütün güçlükleri göze alarak, bu başlıkları çalışmamızın ana temaları olarak tanımladık. Programın 100 proje hedefi bu temalar etrafında yaratılacak kümeler halinde gerçekleştirilecektir. Belirlenen konulardan neler anladığımızı ve üzerinde çalıştığımız çözümlerin ana hatlarını aşağıda kısa notlar halinde bulabilirsiniz.

devlet ve değişim
güçlü kurumlar
kentler ve değişim
küresel rekabet merkezleri
Ülke yönetimi sorununa kurumsal düzeyde bakıyoruz. Pek çok uluslarası benchmark açısından ülkemize yakıştıramadığımız performansımızın, idari ve siyasi yapımızın saç ayakları olan temel kamu hizmetlerini tam ve doğru olarak yapılandıramamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Devamı
Dikkatli bir analiz fark edecektir ki dünya sahnelerinde ülkeler arasındaymış gibi görünen rekabet oyunu gerçekte o ülkelerin kentleri arasında gerçekleşmektedir. Genellikle algılandığının aksine rekabet makro ve ulusal olmaktan çok, yerel ve sektörel bir nitelik gösterir.
Devamı
tarım ve değişim
havza yönetimi
şirketler ve değişim
dünya standartlarında verimlilik
Türkiye muhtemelen köy, köylülük ve tarımsal üretim sorunu çözmeden gerçek anlamda sağlıklı sosyal bir dönüşüm yaşayamayacaktır. Zira köyde çözemediği sorunları, kentlere taşımakta ve yönetilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu yorumun küresel kentleşme trendleri ile uyumlu olmadığının farkındayız.
Devamı
Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık olarak hazırladığı Rekabet Endeksi’nin ülke olarak gelişmişlik düzeyimizi çok iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Endeks Türkiye’yi henüz verimlilik sorunlarını tam olarak çözememiş geçiş aşamasında bir ülke olarak görüyor.
Devamı
Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.